Покана за пазарни консултации за извършване на дейности по СМР и оборудване по проект: „Изграждане и обновяване на площи,за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Трънак,Люляково и Дъскотна на Община Руен“

Електронна преписка

 1. Покана
  Публикувано на: 5 юли 2018 г.
 2. Техническа спецификация
  Публикувано на: 5 юли 2018 г.
 3. Представяне на участника-обр. 1
  Публикувано на: 5 юли 2018 г.
 4. Техническо предложение- обр. 2
  Публикувано на: 5 юли 2018 г.
 5. Ценово предложение – обр. 3
  Публикувано на: 5 юли 2018 г.
 6. Koличествено-стойностна сметка – обр. 3.1.
  Публикувано на: 5 юли 2018 г.
 7. Оферти-пазарни консултации
  Публикувано на: 13 юли 2018 г.
 8. Протокол от работа на комисия
  Публикувано на: 13 юли 2018 г.

Коментарите са затворени.