Покана за пазарни консултации за извършване на дейности по СМР по проект: „Реконструкция и ремонт на общински сгради,в които се предоставят обществени услуги,с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Добра поляна, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен“

Електронна преписка

 1. Покана
  Публикувано на: 6 юли 2018 г.
 2. Представяне на участника-обр. 1
  Публикувано на: 6 юли 2018 г.
 3. Техническо предложение- обр. 2
  Публикувано на: 6 юли 2018 г.
 4. Ценово предложение – обр. 3
  Публикувано на: 6 юли 2018 г.
 5. Количествена сметка
  Публикувано на: 6 юли 2018 г.
 6. КСС-образец-3-ЕЕ-1
  Публикувано на: 6 юли 2018 г.

Коментарите са затворени.