Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици от I-ви до XII–ти клас от обединено училище „Димитър Полянов“, с. Трънак през учебната 2018/2019 г. по утвърдени маршрути и разписания по обособени позиции:, както следва:

 1. Обособена позиция №1 „Специализиран превоз на ученици по маршрут Трънак – Каравельово – Трънак – 51, 0 км. пробег по разписание”
 2. Обособена позиция №2 „Специализиран превоз на ученици по маршрут Трънак – Соколец – Трънак – 14, 0 км. пробег по разписание”
 3. Обособена позиция №3 „Специализиран превоз на ученици по маршрут Трънак – Добромир – Струя – Трънак – 41 км. Пробег по разписание”;;
 4. Обособена позиция №4 “„Специализиран превоз на ученици по маршрут Трънак – с.Билка – с. Трънак – 15 км. пробег по разписание”.

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка
  Публикувано на: 28 август 2018 г.
 2. Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
  Публикувано на: 28 август 2018 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 28 август 2018 г.
 4. Маршрутни разписания
  Публикувано на: 28 август 2018 г.
 5. Единен европейски документ за Обществени поръчки
  Публикувано на: 28 август 2018 г.
 6. ЕЕДОП-образец
  Публикувано на: 28 август 2018 г.
 7. Образец-Ценово предложение
  Публикувано на: 28 август 2018 г.
 8. Образец-Техническо предложение
  Публикувано на: 28 август 2018 г.
 9. Образци на документи
  Публикувано на: 28 август 2018 г.
 10. Проект на договор
  Публикувано на: 28 август 2018 г.
 11. Заповед за удължаване на първоначалният срок за получаване на оферти
  Публикувано на: 5 септември 2018 г.
 12. Информация
  Публикувано на: 5 септември 2018 г.

Коментарите са затворени.