Договаряне без предварително обявление с предмет: “Доставка на горива (автомобилен Бензин А95Н и дизелово гориво) за нуждите на МПС на община Руен” по обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1- Доставка на дизелово гориво и автомобилен бензин А95Н от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на община Руен.
 2. Обособена позиция №2- Доставка на дизелово гориво от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на цялата страна.

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
 2. Публикувано на: 9 август 2018 г.

 3. Спецификация № 1
 4. Публикувано на: 9 август 2018 г.

 5. Спецификация № 2
 6. Публикувано на: 9 август 2018 г.

 7. Обявление за възложена поръчка
 8. Публикувано на: 12 февруари 2019 г.

 9. Договор за Обособена позиция 1
 10. Публикувано на: 12 февруари 2019 г.

 11. Договор за Обособена позиция 2
 12. Публикувано на: 12 февруари 2019 г.

Коментарите са затворени.