Покана по чл.191, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Частичен неотложен ремонт на покрив на обединено училище “Св. Св. Кирил и Методий” – С. Просеник, Община Руен, област Бургас”

Електронна преписка

  1. Покана за участие в обществена поръчка
    Публикувано на: 8 октомври 2018 г.
  2. Образци към Покана по чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП
    Публикувано на: 8 октомври 2018 г.

Коментарите са затворени.