Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Oсновен ремонт на улици по населени места с бетон”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка
  Публикувано на: 11 октомври 2018 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 11 октомври 2018 г.
 3. Указания за участие в обществена поръчка
  Публикувано на: 11 октомври 2018 г.
 4. Техническа спецификация
  Публикувано на: 11 октомври 2018 г.
 5. Образци на документи
  Публикувано на: 11 октомври 2018 г.
 6. Образец – Техническо предложение
  Публикувано на: 11 октомври 2018 г.
 7. Образец – Ценово предложение
  Публикувано на: 11 октомври 2018 г.
 8. Проект на договор
  Публикувано на: 11 октомври 2018 г.
 9. Списък на строителството
  Публикувано на: 11 октомври 2018 г.
 10. Протокол от работа на комисия
  Публикувано на: 7 ноември 2018 г.

Коментарите са затворени.