„Ремонт на улици в село Руен чрез асфалтиране о.т.- 65- о.т. 74, о.т.66- о.т.90 и о.т.60- о.т.57 в село Руен, община Руен”

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на улици в село Руен чрез асфалтиране о.т.- 65- о.т. 74, о.т.66- о.т.90 и о.т.60- о.т.57 в село Руен, община Руен”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка
  Публикувано на: 2 ноември 2018 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 2 ноември 2018 г.
 3. Документация;
  Публикувано на: 2 ноември 2018 г.
 4. Работен проект;
  Публикувано на: 2 ноември 2018 г.
 5. ЕЕДОП;
  Публикувано на: 2 ноември 2018 г.
 6. Образци
  Публикувано на: 2 ноември 2018 г.
 7. КСС
  Публикувано на: 2 ноември 2018 г.
 8. Проект на договор
  Публикувано на: 2 ноември 2018 г.
 9. Заповед удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
  Публикувано на: 20 ноември 2018 г.
 10. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
  Публикувано на: 20 ноември 2018 г.
 11. Протокол от работата на комисията
  Публикувано на: 19 декември 2018 г.
 12. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка
  Публикувано на: 19 декември 2018 г.
 13. Договор за възлагане на обществена поръчка
  Публикувано на: 3 януари 2019 г.

Коментарите са затворени.