Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции:Обособена позиция 1: „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция 2: „Храни на зърнена основа и варива”; Обособена позиция 3: „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция 4: „Яйца”; Обособена позиция 5: „Захар, захарни изделия и шоколадови изделия, пчелен мед”; Обособена позиция 6: „Плодове, зеленчуци и продукти от тях”; Обособена позиция 7: „Други храни и подправки”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 8 януари 2019 г.
 2. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 8 януари 2019 г.
 3. Документация
  Публикувано на: 8 януари 2019 г.
 4. Опис и декларации
  Публикувано на: 8 януари 2019 г.
 5. Ценово предложение
  Публикувано на: 8 януари 2019 г.
 6. Предложение за изпълнение
  Публикувано на: 8 януари 2019 г.
 7. ЕЕДОП
  Публикувано на: 8 януари 2019 г.
 8. Договор за обществена поръчка за Обособена позиция 1
  Публикувано на: 8 януари 2019 г.
 9. Договор за обществена поръчка за Обособена позиция 2
  Публикувано на: 8 януари 2019 г.
 10. Договор за обществена поръчка за Обособена позиция 3
  Публикувано на: 8 януари 2019 г.
 11. Договор за обществена поръчка за Обособена позиция 4
  Публикувано на: 8 януари 2019 г.
 12. Договор за обществена поръчка за Обособена позиция 5
  Публикувано на: 8 януари 2019 г.
 13. Договор за обществена поръчка за Обособена позиция 6
  Публикувано на: 8 януари 2019 г.
 14. Договор за обществена поръчка за Обособена позиция 7
  Публикувано на: 8 януари 2019 г.
 15. Протокол № 1 от работа на комисия
  Публикувано на: 8 февруари 2019 г.
 16. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
  Публикувано на: 19 февруари 2019 г.
 17. Протокол № 2 от работа на комисия;
  Публикувано на: 5 март 2019 г.
 18. Протокол № 3 от работа на комисия;
  Публикувано на: 5 март 2019 г.
 19. Заповед за утвърждаване на протоколи;
  Публикувано на: 5 март 2019 г.
 20. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка;
  Публикувано на: 5 март 2019 г.
 21. Обявление за възложена поръчка;
  Публикувано на: 9 април 2019 г.
 22. Договор за Обособена позиция 1;
  Публикувано на: 9 април 2019 г.
 23. Договор за Обособена позиция 2;
  Публикувано на: 9 април 2019 г.
 24. Договор за Обособена позиция 3;
  Публикувано на: 9 април 2019 г.
 25. Договор за Обособена позиция 4;
  Публикувано на: 9 април 2019 г.
 26. Договор за Обособена позиция 5;
  Публикувано на: 9 април 2019 г.
 27. Договор за Обособена позиция 6;
  Публикувано на: 9 април 2019 г.
 28. Договор за Обособена позиция 7;
  Публикувано на: 9 април 2019 г.
 29. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 1
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 30. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 2
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 31. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 3
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 32. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 4
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 33. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 5
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 34. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 6
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 35. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 7
  Публикувано на: 4 май 2020 г.

Коментарите са затворени.