Избор на изпълнител за извършване на инженерногеоложко проучване и изготвяне на технически проект за укрепване на свлачище на общински път BGS 2180 за с. Заимчево в регулационните граници на с. Снежа, с рег. № BGS 18.67725-01 и осъществяване на последващ авторски надзор

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка.
  Публикувано на: 23 май 2019 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 23 май 2019 г.
 3. Указания
  Публикувано на: 23 май 2019 г.
 4. Техническа спецификация
  Публикувано на: 23 май 2019 г.
 5. Образци на документи
  Публикувано на: 23 май 2019 г.
 6. Образец – Техническо предложение
  Публикувано на: 23 май 2019 г.
 7. Образец – Ценово предложение
  Публикувано на: 23 май 2019 г.
 8. Проект на договор
  Публикувано на: 23 май 2019 г.
 9. Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
  Публикувано на: 4 юни 2019 г.
 10. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
  Публикувано на: 4 юни 2019 г.
 11. Протокол от работата на комисията
  Публикувано на: 19 юни 2019 г.
 12. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка
  Публикувано на: 19 юни 2019 г.
 13. Договор за обществена поръчка.
  Публикувано на: 3 юли 2019 г.

Коментарите са затворени.