Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Текущ ремонт на улици по населени места чрез бетониране”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка.
  Публикувано на: 13 юни 2019 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 13 юни 2019 г.
 3. Указания за участие в обществена поръчка
  Публикувано на: 13 юни 2019 г.
 4. Техническа спецификация
  Публикувано на: 13 юни 2019 г.
 5. Образци на документи
  Публикувано на: 13 юни 2019 г.
 6. Образец – Техническо предложение
  Публикувано на: 13 юни 2019 г.
 7. Образец – Ценово предложение
  Публикувано на: 13 юни 2019 г.
 8. Проект на договор
  Публикувано на: 13 юни 2019 г.
 9. Протокол от работата на комисията
  Публикувано на: 22 юли 2019 г.
 10. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка
  Публикувано на: 22 юли 2019 г.
 11. Договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 30 юли 2019 г.

Коментарите са затворени.