Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изграждане на спортно игрище за футбол на малко поле и волейбол (спортна площадка) в у.п.и. І132, квартал 31 по плана на с. Ръжица, общ. Руен, обл. Бургас”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка.
  Публикувано на: 5 август 2019 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 5 август 2019 г.
 3. Указания за участие в обществена поръчка
  Публикувано на: 5 август 2019 г.
 4. Техническа спецификация
  Публикувано на: 5 август 2019 г.
 5. Проект
  Публикувано на: 5 август 2019 г.
 6. Количествено-стойностна сметка
  Публикувано на: 5 август 2019 г.
 7. Образци на документи
  Публикувано на: 5 август 2019 г.
 8. Образец – Техническо предложение
  Публикувано на: 5 август 2019 г.
 9. Образец – Ценово предложение
  Публикувано на: 5 август 2019 г.
 10. Проект на договор
  Публикувано на: 5 август 2019 г.
 11. Протокол от работата на комисията.
  Публикувано на: 9 октомври 2019 г.
 12. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка
  Публикувано на: 9 октомври 2019 г.
 13. Договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 16 октомври 2019 г.

Коментарите са затворени.