Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на територията на Община Руен по обособени позиции:

 1. Обособена позиция 1: „Изграждане на спортно игрище за футбол на малко поле (мини футболно игрище) в у.п.и. IX111, квартал 20 по плана на с. Добра поляна, общ. Руен, обл. Бургас”;
 2. Обособена позиция 2: „Изграждане на мини футболно игрище в п.и. с № 000036 по КВС на землище – с. Вресово с ЕКАТТЕ 12303, общ. Руен, обл. Бургас
 3. Обособена позиция 3: „Изграждане на мини футболно игрище в п.и. с № 70 по одобрения КП на с. Рожден, общ. Руен, обл. Бургас”;
 4. Обособена позиция 4: „Изграждане на спортна площадка в у.п.и. I, квартал 21 по плана на с. Разбойна, общ. Руен, обл. Бургас”;
 5. Обособена позиция 5: „Изграждане на спортно игрище за футбол на малко поле и волейбол (спортна площадка) в у.п.и. І132, квартал 31 по плана на с. Ръжица, общ. Руен, обл. Бургас”;
 6. Обособена позиция 6: „Изграждане на спортно игрище за футбол на малко поле и волейбол (спортна площадка) в п.и. с № 93 по неодобрения КП на с. Струя, общ. Руен, обл. Бургас”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка.
  Публикувано на: 15 август 2019 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 15 август 2019 г.
 3. Указания за участие в обществена поръчка
  Публикувано на: 15 август 2019 г.
 4. Техническа спецификация
  Публикувано на: 15 август 2019 г.
 5. Образци на документи
  Публикувано на: 15 август 2019 г.
 6. Образец – Техническо предложение
  Публикувано на: 15 август 2019 г.
 7. Образец – Ценово предложение
  Публикувано на: 15 август 2019 г.
 8. Проект на договор
  Публикувано на: 15 август 2019 г.
 9. Протокол от работата на комисията
  Публикувано на: 16 септември 2019 г.
 10. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка
  Публикувано на: 16 септември 2019 г.
 11. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 1
  Публикувано на: 25 септември 2019 г.
 12. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 2
  Публикувано на: 25 септември 2019 г.
 13. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 3
  Публикувано на: 25 септември 2019 г.
 14. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 4
  Публикувано на: 25 септември 2019 г.
 15. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 5
  Публикувано на: 25 септември 2019 г.
 16. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 6
  Публикувано на: 25 септември 2019 г.

Коментарите са затворени.