Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в селата Руен, Дъскотна, Преображенци и Вресово в община Руен”, по ПРСР 2014-2020 г.”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка.
  Публикувано на: 27 септември 2019 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 27 септември 2019 г.
 3. Документация
  Публикувано на: 27 септември 2019 г.
 4. Образец № 1 – Декларация
  Публикувано на: 27 септември 2019 г.
 5. Образец № 2 – Предложение за изпълнение
  Публикувано на: 27 септември 2019 г.
 6. Образец № 3 – Ценово предложение
  Публикувано на: 27 септември 2019 г.
 7. Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.
  Публикувано на: 8 октомври 2019 г.
 8. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
  Публикувано на: 8 октомври 2019 г.
 9. Протокол от работата на комисията
  Публикувано на: 19 февруари 2020 г.
 10. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка.
  Публикувано на: 19 февруари 2020 г.
 11. Договор за обществена поръчка.
  Публикувано на: 26 февруари 2020 г.

Коментарите са затворени.