“Текущ ремонт на улици по населени места чрез чакълиране”

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Текущ ремонт на улици по населени места чрез чакълиране”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка.
  Публикувано на: 17 октомври 2019 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 17 октомври 2019 г.
 3. Указания за участие в обществена поръчка.
  Публикувано на: 17 октомври 2019 г.
 4. Техническа спецификация.
  Публикувано на: 17 октомври 2019 г.
 5. Образци на документи.
  Публикувано на: 17 октомври 2019 г.
 6. Образец – Техническо предложение.
  Публикувано на: 17 октомври 2019 г.
 7. Образец – Ценово предложение.
  Публикувано на: 17 октомври 2019 г.
 8. Проект на договор.
  Публикувано на: 17 октомври 2019 г.
 9. Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
  Публикувано на: 29 октомври 2019 г.
 10. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
  Публикувано на: 29 октомври 2019 г.
 11. Протокол от работа на комисията
  Публикувано на: 5 ноември 2019 г.
 12. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка
  Публикувано на: 5 ноември 2019 г.
 13. Договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 14 ноември 2019 г.

Коментарите са затворени.