Извършване на ремонт на сгради, собственост на Община Руен по пет обособени позиции

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Извършване на ремонт на сгради, собственост на Община Руен по пет обособени позиции:”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка.
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 3. Указания за участие в обществена поръчка
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 4. Техническа спецификация.
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 5. Проекти
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 6. Количествено-стойностна сметка – Обособена позиция № 1
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 7. Количествено-стойностна сметка – Обособена позиция № 2
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 8. Количествено-стойностна сметка – Обособена позиция № 3
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 9. Количествено-стойностна сметка – Обособена позиция № 4
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 10. Количествено-стойностна сметка – Обособена позиция № 5
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 11. Образци на документи.
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 12. Образец – Техническо предложение
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 13. Образец – Ценово предложение.
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 14. Проект на договор.
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 15. Протокол от работата на комисията.
  Публикувано на: 5 декември 2019 г.
 16. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка
  Публикувано на: 5 декември 2019 г.
 17. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 1
  Публикувано на: 20 декември 2019 г.
 18. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 2
  Публикувано на: 20 декември 2019 г.
 19. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 3
  Публикувано на: 20 декември 2019 г.
 20. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 4
  Публикувано на: 20 декември 2019 г.
 21. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 5
  Публикувано на: 09 януари 2020 г.

Коментарите са затворени.