Допълнителни мерки за подобряване безопасността на движение в участъка от км.0+323 до км.0+919 на път III-2085 “(Дъскотна-Айтос)-Руен- Преображенци -Просеник”, в границите на урбанизираната територия на с.Ябълчево, общ.Руен

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Допълнителни мерки за подобряване безопасността на движение в участъка от км.0+323 до км.0+919 на път III-2085 “(Дъскотна-Айтос)-Руен- Преображенци -Просеник”, в границите на урбанизираната територия на с.Ябълчево, общ.Руен”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка.
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 3. Указания за участие в обществена поръчка
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 4. Техническа спецификация.
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 5. Проект
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 6. Количествено-стойностна сметка
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 7. Образци на документи.
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 8. Образец – Техническо предложение
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 9. Образец – Ценово предложение.
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 10. Проект на договор.
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 11. Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.
  Публикувано на: 26 ноември 2019 г.
 12. Протокол от работата на комисията.
  Публикувано на: 21 януари 2020 г.
 13. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка.
  Публикувано на: 21 януари 2020 г.
 14. Договор за обществена поръчка.
  Публикувано на: 13 февруари 2020 г.

Коментарите са затворени.