„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на територията на Община Руен по обособени позиции:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на територията на Община Руен по обособени позиции:”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка.
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 3. Указания за участие в обществена поръчка
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 4. Техническа спецификация.
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 5. Образци на документи.
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 6. Образец – Техническо предложение
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 7. Образец – Ценово предложение.
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 8. Проект на договор.
  Публикувано на: 15 ноември 2019 г.
 9. Протокол от работата на комисията.
  Публикувано на: 02 декември 2019 г.
 10. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка.
  Публикувано на: 02 декември 2019 г.
 11. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 1.
  Публикувано на: 18 декември 2019 г.
 12. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 2.
  Публикувано на: 18 декември 2019 г.
 13. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 3.
  Публикувано на: 18 декември 2019 г.
 14. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 4.
  Публикувано на: 18 декември 2019 г.
 15. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 5.
  Публикувано на: 18 декември 2019 г.
 16. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция №6 .
  Публикувано на: 18 декември 2019 г.
 17. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 7.
  Публикувано на: 18 декември 2019 г.

Коментарите са затворени.