Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция 2: „Храни на зърнена основа и варива”; Обособена позиция 3: „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция 4: „Яйца”; Обособена позиция 5: „Захар, захарни изделия и пчелен мед”; Обособена позиция 6: „Плодове, зеленчуци и продукти от тях”; Обособена позиция 7: „Други храни и подправки”:

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 28 февруари 2020 г.
 2. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 28 февруари 2020 г.
 3. Документация.
  Публикувано на: 28 февруари 2020 г.
 4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
  Публикувано на: 28 февруари 2020 г.
 5. Опис и декларации.
  Публикувано на: 28 февруари 2020 г.
 6. Предложение за изпълнение
  Публикувано на: 28 февруари 2020 г.
 7. Ценово предложение.
  Публикувано на: 28 февруари 2020 г.
 8. Проект на договор за Обособена позиция 1.
  Публикувано на: 28 февруари 2020 г.
 9. Проект на договор – Обособена позиция 2
  Публикувано на: 28 февруари 2020 г.
 10. Проект на договор – Обособена позиция 3
  Публикувано на: 28 февруари 2020 г.
 11. Проект на договор – Обособена позиция 4
  Публикувано на: 28 февруари 2020 г.
 12. Проект на договор – Обособена позиция 5
  Публикувано на: 28 февруари 2020 г.
 13. Проект на договор – Обособена позиция 6
  Публикувано на: 28 февруари 2020 г.
 14. Проект на договор – Обособена позиция 7
  Публикувано на: 28 февруари 2020 г.
 15. Протокол № 1 от работата на Комисията
  Публикувано на: 24 април 2020 г.
 16. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
  Публикувано на: 13 май 2020 г.
 17. Съобщение за провеждане на публичен жребий
  Публикувано на: 20 май 2020 г.
 18. Протокол № 2 от работата на комисията
  Публикувано на: 1 юни 2020 г.
 19. Протокол № 3 от работата на комисията
  Публикувано на: 1 юни 2020 г.
 20. Протокол № 4 от работата на комисията
  Публикувано на: 1 юни 2020 г.
 21. Заповед за утвърждаване на протоколи
  Публикувано на: 1 юни 2020 г.
 22. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
  Публикувано на: 1 юни 2020 г.
 23. Обявление за възложена поръчка.
  Публикувано на: 7 юли 2020 г.
 24. Договор за Обособена позиция 1
  Публикувано на: 7 юли 2020 г.
 25. Договор за Обособена позиция 2
  Публикувано на: 7 юли 2020 г.
 26. Договор за Обособена позиция 3
  Публикувано на: 7 юли 2020 г.
 27. Договор за Обособена позиция 4
  Публикувано на: 7 юли 2020 г.
 28. Договор за Обособена позиция 5
  Публикувано на: 7 юли 2020 г.
 29. Договор за Обособена позиция 6
  Публикувано на: 7 юли 2020 г.
 30. Договор за Обособена позиция 7
  Публикувано на: 7 юли 2020 г.
 31. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 2 август 2021 г.
 32. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 2 август 2021 г.
 33. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 2 август 2021 г.
 34. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 2 август 2021 г.
 35. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 2 август 2021 г.
 36. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 2 август 2021 г.
 37. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 2 август 2021 г.

Коментарите са затворени.