Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Укрепване на свлачище на общински път BGS 2180 за с. Заимчево в регулационните граници на с. Снежа, рег. № BGS 18.67725-01”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка
  Публикувано на: 30 март 2020 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 30 март 2020 г.
 3. Указания за участие в обществена поръчка
  Публикувано на: 30 март 2020 г.
 4. Техническа спецификация
  Публикувано на: 30 март 2020 г.
 5. Проект
  Публикувано на: 30 март 2020 г.
 6. Образци на документи
  Публикувано на: 30 март 2020 г.
 7. Образец – Техническо предложение
  Публикувано на: 30 март 2020 г.
 8. Образец – Ценово предложение
  Публикувано на: 30 март 2020 г.
 9. Проект на договор
  Публикувано на: 30 март 2020 г.
 10. Протокол от работата на комисията
  Публикувано на: 1 юни 2020 г.
 11. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка.
  Публикувано на: 1 юни 2020 г.
 12. Договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 16 юни 2020 г.

Коментарите са затворени.