Обществени поръчки и съобщения публикувани през 2017 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1 “Хляб и хлебни изделия”
 2. Обособена позиция №2 ” Храни на зърнена основа и варива”
 3. Обособена позиция №3 „Мляко и млечни продукти”;
 4. Обособена позиция №4 “Яйца”
 5. Обособена позиция №5 “Захар, захарни изделия и шоколадови изделия, пчелен мед”
 6. Обособена позиция №6 “Плодове, зеленчуци и продукти от тях”
 7. Обособена позиция №7 “Други храни и подправки”

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително – монтажни работи за реконструкция на площад с. Руен, община Руен”

Процедура “Договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на горива(автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво) за нуждите на МПС НА ОБЩИНА РУЕН по обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1– Доставка на дизелово гориво и автомобилен бензин А95Н от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на община Руен.
 2. Обособена позиция №2– Доставка на дизелово гориво от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на цялата страна.

Публикувано на:2 ноември 2017 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Руен за зимния период на 2017-2018г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Извършване на основен ремонт на покриви на сгради на Община Руен по осем обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1 “Основен ремонт на покриви на сгради в село Заимчево и село Снежа”
 2. Обособена позиция №2 “Основен ремонт на покриви на сгради в село Планиница и село Речица”
 3. Обособена позиция №3 “Основен ремонт на покриви на сгради в село Подгорец и село Просеник”
 4. Обособена позиция №4 “Основен ремонт на покриви на сгради в село Билка и село Соколец”
 5. Обособена позиция №5 “Основен ремонт на покриви на сгради в село Рупча и село Дъскотна”
 6. Обособена позиция №6 “Основен ремонт на покриви на сгради в село Разбойна и село Преображенци”
 7. Обособена позиция №7 “Основен ремонт на покрива на общинска сграда – общежитие в село Трънак”
 8. Обособена позиция №8 “Основен ремонт на покрива на административна сграда за полудневна подготвителна група в село Ясеново”

Публикувано на: 22 август 2017 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Текущ ремонт на общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции”:

 1. Обособена позиция №1 „Текущ ремонт на път BGS 1186 от с. Дъскотна- Планиница- Рупча”
 2. Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на път BGS 2182 разклон Струя- с. Струя”;
 3. Обособена позиция №3 „Текущ ремонт на път BGS 2182 разклон Билка- с. Билка”;
 4. Обособена позиция №4 „Текущ ремонт на път BGS 2183 разклон Дропла- с. Дропла”;
 5. Обособена позиция №5 „Текущ н ремонт на път BGS 2180 с. Дъскотна- Ясеново- Снежа- Заимчево”;
 6. Обособена позиция №6 „Текущ ремонт на път BGS 2200 разклон Вишна- с. Вишна”;
 7. Обособена позиция №7 „Текущ ремонт на път BGS 2185 разклон Листец- с. Листец”,
 8. Обособена позиция №8 „Текущ ремонт на път BGS 2190 разклон Снягово- с. Снягово”;
 9. Обособена позиция №9 „Текущ ремонт на път BGS 2196 Сини рид- Рожден”;
 10. Обособена позиция №10 „Текущ ремонт на път BGS 3199/ BGS1195, Мрежичко- Топчийско”;
 11. Обособена позиция №11 „Текущ ремонт на улици по населени места чрез асфалтиране”

Публикувано на:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти”: – подобект 1. „Частично асфалтиране (кърпежи) на улична мрежа”;- подобект 2. Частично асфалтиране (кърпежи) на IV-класна пътна мрежа между населените места на територията на Община Руен”
Публикувано на: 03.05.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Общ устройствен план на Община Руен“
Публикувано на:

Коментарите са затворени.