Покана по чл.191, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки

Покана по чл.191, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки

Електронна преписка

 1. Покана по чл.191,ал.1,т.1 от ЗОП
  Публикувано на: 26 януари 2018 г.
 2. Маршрутни разписания
  Публикувано на: 26 януари 2018 г.
 3. Образец-Ценово предложение- Обособена позиция 1
  Публикувано на: 26 януари 2018 г.
 4. Образец-Ценово предложение- Обособена позиция 4
  Публикувано на: 26 януари 2018 г.
 5. Приложение към Ценово предложение
  Публикувано на: 26 януари 2018 г.
 6. Образци на документи
  Публикувано на: 26 януари 2018 г.
 7. Проект на договор-покана- Обособена позиция 2
  Публикувано на: 26 януари 2018 г.
 8. Проект на договор-покана- Обособени позиции 1, 2 и 3
  Публикувано на: 26 януари 2018 г.
 9. Техническо предложение-Образец
  Публикувано на: 26 януари 2018 г.
 10. Протокол
  Публикувано на: 08 февруари 2018 г.

Коментарите са затворени.