Кмет

Исмаил Юсмен Осман е роден на 16.09.1980 г. Завършил е висше образование в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, бакалавърска степен по специалност: „Математика и информатика“
Женен с едно дете.

Коментарите са затворени.