Състав

Списък на общинските съветници за мандат 2019 – 2023 год.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
Хасан Абдурахим Хасан ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Мехмед Мехмед Мехмед ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Мехмед Неджатин Хюсеин ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Фахрие Хюсеин Мутула ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Иляз Кямил Халил ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Аптула Хасан Мехмед ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Севдали Ереджеб Юмер ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Рамадан Джемил Мехмед ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Аптула Ахмед Идриз ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Юзлем Расим Ахмед ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Хълми Хълми Зекерие ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Ахмед Сали Хасан ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Нуртен Мустафова Османова ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Ферхан Фикри Азис ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Ерол Ахмедов Алиев ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Мустафа Хаккъ Ереджеб ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Юмер Хасан Ибрам ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Ерол Адем Ахмед ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Мехмед Адем Мехмед ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Ахмед Мехмедали Ахмед ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Асен Асенов Михалев ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Ниязи Мехмед Аптула ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Хасан Алиш Камбер ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Вежди Кемал Орманов ПП „ГЕРБ“
Февзи Джевдет Хюсеин ПП „ГЕРБ“
Емурла Ерол Емурла ПП „ГЕРБ“
Димо Иванов Ангелов ПП „ГЕРБ“
Исмаил Джемал Юмер КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“
Хамза Ахмед Мехмед КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

Коментарите са затворени.