Култура и изкуство

Традиционни културни инициативи Организатор финансиране .
1.Традиционен общински събор с.Руен Община Руен  смесено През месец май всяка година в с.Руен се провежда традиционен общински празник, в който участват фолклорни колективи от

общината както и гостуващи колективи.

2.Лазаруване Читалищата от Община Руен смесено Пролетните празници се отбелязват обикновенно с обичая “Лазаруване”, който се провежда в селата Ръжица, Люляково и др.

На този празник облечени в носии играят и пеят 25-30 момичета, водени от водач обхождайки домовете на цялото село.

3.Кукерски игри Читалище с.Вресово

Читалище с.Просеник

смесено Обичаят “Кукери”се играе на определена дата

през месец март, по сирни заговезни, като предшественик на пролетта, да подсети земе-

делските стопани, че идва време за полска работа, за щастие, за късмет и голямо плодоро-

дие. Фолклорният кукерски състав се състои от 30-35 участника, които саморъчно си правятмаските, раздрънкват големи и гласовити звън-

ци из околностите на селото. Кукерската група

в с.Вресово има много отличия от участия в маскарадните игри в гр.Перник.

4.Коледуване Читалищата от Община Руен смесено На този празник десетина човека коледари пеят и обхождат домовете в селата облечени с шаечени дрехи, на глава с калпак, който е окичен с чемшир и пуканки, наметнати с ямурлуци.

Читалища

 

1.НЧ “ Кирил и Методи” с.Соколец

Дан. № 1025011607

Булстат – 000046859

11.НЧ “Зора” с.Руен

Дан. № 1025011550

Булстат – 000046599

2..НЧ “ Д . Полянов” с.Снятово

Дан. № 1025011704

Булстат – 000045369

12.НЧ “Пробуда” с.Ябълчево

Дан. № 1025011577

Булстат – 000046649

3.НЧ “ Просвета” с.Люляково

Дан. № 1025011585

Булстат – 000045999

13.НЧ “Светлина” с.Добромир

Дан. № 1025011674

Булстат – 000046827

4.НЧ “ Л. Каравелов” с.Каравельово

Дан. № 1025011615

Булстат – 000046841

14.НЧ “Хр. Смирненски” с.Струя

Дан. № 1025011623

Булстат – 000046866

5.НЧ “Пробуда” с.Добра поляна

Дан. № 1025011526

Булстат – 000045344

15.НЧ “Ив.Вазов” с.Планиница

Дан. № 1025011682

Булстат – 000045488

6.НЧ “Ат.Манчев” с.Топчийско

Дан. № 1025011526

Булстат – 000045344

16.НЧ “Х.Димитър” с.Череша

Дан. № 1025011755

Булстат – 000046058

7.НЧ “Христо Ботев” с.Трънак

Дан. № 1025011666

Булстат – 000046802

17.НЧ “Искра” с.Вресово

Дан. № 1025011771

Булстат – 000046609

8.НЧ “Пробуда” с.Ръжица

Дан. № 1025011658

Булстат – 000046556

18.НЧ “Р.Т.Кехайов” с.Просеник

Дан. № 1025011534

Булстат – 000046535

9.НЧ “Съзнание” с.Дъскотна

Дан. № 1025011631

Булстат – 000045440

19.НЧ “Фар” с.Зайчар

Дан. № 1025011828

Булстат – 000046617

10.НЧ “Максим Горки” с.Скалак

Дан. № 1025011763

Булстат – 000046040

20.НЧ “Пробуда” с.Сини рид

Дан. № 1025011720

Булстат – 000046955

Коментарите са затворени.