Култура и изкуство

Културен календар на Община Руен за 2022 г.

Дата Място Културна проява Организатори Контакти
Януари 2022 г. Читалища от Общината  Отбелязване на празника Бабин ден Люляково, Просеник, Ръжица М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
Февруари 2022 г. Читалищата от Общината Литературно-музикални програми свързани с деня на Апостола Читалищата съвместно с училищата от Общината М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
21 февруари 2022 г. Културен център Руен Ден на майчиният език Учители по майчин език от Общината М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
Първата неделя от месец Март Площада на село Вресово Ежегоден традиционен празник на село Вресово Читалище и кметство М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
01 март 2022 г Читалища от общината Изложба на мартеници Люляково, Просеник, Добра поляна, Снягово, Дъскотна, Ръжица М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
08 март 2022 г. Читалища от общината Празник на мама и деня на жената – програми и вечерно парти с жени от населеното място Люляково, Просеник, Добра поляна, Снягово, Дъскотна, Ръжица и Ябълчево М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
Първата десетдневка на месец април 2022 г. Читалища от общината Седмица на детската книга и изкуствата за деца – с много програми, лит. четения и карнавали на герои от приказките Люляково, Просеник, Добра поляна, Снягово, Дъскотна, Руен, Ръжица и Ябълчево М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
месец април 2022 г. Читалища от общината Обичай “Лазаруване” и изложба на великденски яйца Люляково, Просеник и Руен М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
месец май 2022 г. Читалища от общината Тържествено отбелязване на празник “Рамазан байрям” – програми Добра поляна, Снягово, Руен и Трънак М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
06 май 2022 г. Читалища от общината Отбелязване на Гергьовден и Хедерлез с различни прояви, конни състезания и др. Читалищата от общината М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
23 май 2022 г. Училищата от общината Програми свързани с „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност”. Училищата съвместно с читалищата от общината М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
Последната неделя на месец май местността “Корията” – с. Руен Празник на Община Руен. Община Руен М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
02 юни 2022 г. Паметни плочи Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България – полагане на венци и програма Читалищата в селата Просеник, Добра поляна и Топчийско съвместно с САБ-Бургас М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
юли 2022 г. Читалища от общината Тържествено отбелязване на “Курбан байрям” – програми Добра поляна, Руен, Просеник, Снягово и Трънак М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
Август 2022 г. Читалища от общината Обичай “Джамал” – играе се за берекет, плодородие след жътва Добра поляна,Снягово и Топчийско М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
15 септември 2022 г. Училищните дворове Тържества по случай първия учебен ден училищата от общината М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
01 ноември 2022 г. Читалищата от общината Ден на народните будители Училищата съвместно с читалищата от общината М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]
декември 2022 г. Читалищата от общината Новогодишни празници Училищата съвместно с читалищата от общината М. Чолак – отг. Култура, [email protected], [email protected]

 

Читалища

1.НЧ “ Кирил и Методи” с.Соколец

Дан. № 1025011607

Булстат – 000046859

11.НЧ “Зора” с.Руен

Дан. № 1025011550

Булстат – 000046599

2..НЧ “ Д . Полянов” с.Снятово

Дан. № 1025011704

Булстат – 000045369

12.НЧ “Пробуда” с.Ябълчево

Дан. № 1025011577

Булстат – 000046649

3.НЧ “ Просвета” с.Люляково

Дан. № 1025011585

Булстат – 000045999

13.НЧ “Светлина” с.Добромир

Дан. № 1025011674

Булстат – 000046827

4.НЧ “ Л. Каравелов” с.Каравельово

Дан. № 1025011615

Булстат – 000046841

14.НЧ “Хр. Смирненски” с.Струя

Дан. № 1025011623

Булстат – 000046866

5.НЧ “Пробуда” с.Добра поляна

Дан. № 1025011526

Булстат – 000045344

15.НЧ “Ив.Вазов” с.Планиница

Дан. № 1025011682

Булстат – 000045488

6.НЧ “Ат.Манчев” с.Топчийско

Дан. № 1025011526

Булстат – 000045344

16.НЧ “Х.Димитър” с.Череша

Дан. № 1025011755

Булстат – 000046058

7.НЧ “Христо Ботев” с.Трънак

Дан. № 1025011666

Булстат – 000046802

17.НЧ “Искра” с.Вресово

Дан. № 1025011771

Булстат – 000046609

8.НЧ “Пробуда” с.Ръжица

Дан. № 1025011658

Булстат – 000046556

18.НЧ “Р.Т.Кехайов” с.Просеник

Дан. № 1025011534

Булстат – 000046535

9.НЧ “Съзнание” с.Дъскотна

Дан. № 1025011631

Булстат – 000045440

19.НЧ “Фар” с.Зайчар

Дан. № 1025011828

Булстат – 000046617

10.НЧ “Максим Горки” с.Скалак

Дан. № 1025011763

Булстат – 000046040

20.НЧ “Пробуда” с.Сини рид

Дан. № 1025011720

Булстат – 000046955

Коментарите са затворени.