Обществена поръчка с предмет: „Доставка на PVC тръби за направа на отводнителни канали за дъждовни води по населени места на територията на община Руен”

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на PVC тръби за направа на отводнителни канали за дъждовни води по населени места на територията на община Руен”

Електронна преписка

Коментарите са затворени.