Обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обосбени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Специализиран превоз на учениците на СОУ „Елин Пелин“ с. Руен – 52 км. пробег по разписание“. Обособена позиция 2 . „Специализиран превоз на учениците на ОУ „Димитър Полянов“ с. Трънак – 58 км. пробег по разписание“. Обособена позиция 3. „Специализиран превоз на учениците на ОУ „Антон Симеонович Макаренко“ с. Речица – 32км. пробег по разписание”.

Обществена поръчка с предмет:  „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обосбени позиции, както следва: Обосаобена позиция 1: „Специализиран превоз на учениците на СОУ “Елин Пелин” с. Руен – 52 км. пробег по разписание“. Обособена позиция 2 . „Специализиран превоз на учениците на ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак – 58 км. пробег по разписание“. Обособена позиция 3. „Специализиран превоз на учениците на ОУ “Антон Симеонович Макаренко” с. Речица – 32км. пробег по разписание”.

Електронна преписка

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00274-2014-0027

Коментарите са затворени.