Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна площадка, находяща се в УПИ I, кв. 24 по плана на с. Зайчар, община Руен, област Бургас“

Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна площадка, находяща се в УПИ I, кв. 24 по плана на с. Зайчар, община Руен, област Бургас“

Електронна преписка

Коментарите са затворени.