Обществена поръчка с предмет: „”Изграждане на спортна площадка в ПИ с пл.№ 247 по кадастрален план на с. Снягово, община Руен

Обществена поръчка с предмет: „”Изграждане на спортна площадка в ПИ с пл.№ 247 по кадастрален план на с. Снягово, община Руен

Електронна преписка

Коментарите са затворени.