Обществена поръчка с предмет:„ „Упражняване на строителен надзор по време нa изпълнение на строително- монтажни работи по обект: „Укрепване устоите на мост над р.Хаджийска на IV класен път при разклона на с.Просеник- с. Ръжица“, община Руен

Обществена поръчка с предмет:  „Упражняване на строителен надзор по време нa изпълнение на строително- монтажни работи по обект: „Укрепване устоите на мост над р.Хаджийска на IV класен път при разклона на с.Просеник- с. Ръжица”, община Руен”.

Електронна преписка

  • Решение
    Публикувано на:понеделник, 26 ноември 2014, 16:30

Коментарите са затворени.