Обществена поръчка с предмет:„ „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на обект:“Укрепване устоите на мост над р.Хаджийска на IV класен път при разклона на с.Просеник- с. Ръжица“ община Руен.

Обществена поръчка с предмет:  „Упражняване на авторски надзор по време нa изпълнение на строително- монтажни работи по обект: „Укрепване устоите на мост над р.Хаджийска на IV класен път при разклона на с.Просеник- с. Ръжица”, община Руен”.

Електронна преписка

Коментарите са затворени.