Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строително–монтажни работи по проект на Община Руен – „Строителен надзор- Рехабилитация общински път BGS1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“.

Обществена поръчка с предмет: &Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строително–монтажни работи по проект на Община Руен – „Строителен надзор- Рехабилитация общински път BGS1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“.

Електронна преписка

Коментарите са затворени.