Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обособени позиции, както следва:

Обществена поръчка с предмет:  “Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обособени позиции, както следва:

  1. специализиран превоз на учениците на СОУ “Елин Пелин” с. Руен – 52 км. пробег по разписание;
  2. специализиран превоз на учениците на ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак – 44км. пробег по разписание;
  3. специализиран превоз на учениците на ОУ “Реджеб Кюпчю” с. Топчийско – 60 км. пробег по разписание;
  4. специализиран превоз на учениците на ОУ “Реджеб Кюпчу” с. Сини рид – 36 км. пробег по разписание.”

Електронна преписка

Коментарите са затворени.