Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Възстановяване на три броя водостоци по общински път от село Ясеново до главен път III-208/Провадия- Айтос/, общ.Руен, обл.Бургас“

Обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на три броя водостоци по общински път от село Ясеново до главен път III -208 (Провадия – Айтос), общ.Руен, обл.Бургас“

Електронна преписка

Коментарите са затворени.