Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Аварийно укрепване на ската над ул. №14 в с. Каравельово, общ. Руен, обл. Бургас

Обществена поръчка с предмет: &„Аварийно укрепване ската над ул. №14 в с. Каравельово, общ. Руен, обл. Бургас„

Електронна преписка

Коментарите са затворени.