Процедура на „договаряне без обявление“ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрути и разписания на учениците на ОУ „Димитър Полянов“ с. Трънак – 44 км. пробег по разписание”.

Процедура на „договаряне без обявление“ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрути и разписания на учениците на ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак – 44 км. пробег по разписание”.

Електронна преписка

Коментарите са затворени.