Процедура на „договаряне без обявление“ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 година по утвърдени маршрути и разписания на учениците на СОУ „Елин Пелин“ с. Руен – 52 км. пробег по разписание“

Процедура на „договаряне без обявление“ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 година по утвърдени маршрути и разписания на учениците на СОУ “Елин Пелин” с. Руен – 52 км. пробег по разписание“

Електронна преписка

Коментарите са затворени.