Процедура на „договаряне без обявление“ за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за нуждите на МПС на Община Руен“.

Процедура на „договаряне без обявление“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за нуждите на МПС на Община Руен“.

 

Електронна преписка

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.