Процедура на „договаряне без обявление“ за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за нуждите на МПС на Община Руен“.

  Процедура на „договаряне без обявление“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за нуждите на МПС на Община Руен”.

 

Електронна преписка

Коментарите са затворени.