Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разриване и пробутване на общинско депо и други локални замърсявания“.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:   „Разриване и пробутване на общинско депо и други локални замърсявания“.

 

Електронна преписка

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9040737

Коментарите са затворени.