Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Основен ремонт на покриви на общинска сграда, находяща се в УПИ IX-245, кв.08 по плана на с.Руен по обособени позиции както следва: 1.Ремонт на плосък покрив и 2. Ремонт на скатен покрив“.“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:   „„„Основен ремонт на покриви на общинска сграда, находяща се в УПИ IX-245, кв.08 по плана на с.Руен по обособени позиции както следва: 1.Ремонт на плосък покрив и 2. Ремонт на скатен покрив“.“

 

Електронна преписка

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9040649

Коментарите са затворени.