Публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост, съгл. Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ – за общински съветници/


 1. Ешереф Кязим Ешереф – общински съветник
 2. Мехмед Мехмед Мехмед – общински съветник
 3. Аптула Идриз – общински съветник
 4. Аптула Мехмед – общински съветник
 5. Асен Михалев – общински съветник
 6. Ахмед Ахмед – общински съветник.
 7. Ахмед Хасан – общински съветник
 8. Вежди Орманов – общински съветник
 9. Димо Ангелов – общински съветник
 10. Емурла Емурла – общински съветник
 11. Ерол Алиев – общински съветник
 12. Ерол Ахмед – общински съветник
 13. Иляз Халил – общински съветник
 14. Исмаил Юмер – общински съветник
 15. Емурла Емурла – общински съветник
 16. Мехмед А. Мехмед – общински съветник
 17. Мехмед Хюсеин – общински съветник
 18. Мустафа Ереджеб – общински съветник
 19. Ниязи Аптула – общински съветник
 20. Нуртен Османова – общински съветник
 21. Рамадан Мехмед – общински съветник
 22. Севдали Юмер – общински съветник
 23. Фахрие Мутула – общински съветник
 24. Февзи Хюсеин – общински съветник
 25. Ферхан Азис – общински съветник
 26. Хамза Мехмед – общински съветник
 27. Хасан Хасан – общински съветник
 28. Хълми Зекерие – общински съветник
 29. Юзлем Ахмед – общински съветник
 30. Юмер Ибрам – общински съветник

Коментарите са затворени.