Административни услуги Нотариална дейност

2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
Необходими документи за предоставяне на услугата:

  1. Протокол за устно заявяване на Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване;

Дължима такса и срок на изпълнение :
По тарифа по ЗННД

2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
Необходими документи за предоставяне на услугата:

  1. Протокол за устно заявяване на Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа;

Дължима такса и срок на изпълнение :
По тарифа по ЗННД

2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
Необходими документи за предоставяне на услугата:

  1. Протокол за устно заявяване на Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите;

Дължима такса и срок на изпълнение :
По тарифа по ЗННД

Коментарите са затворени.