Процедура “Договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на горива(автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво) за нуждите на МПС НА ОБЩИНА РУЕН по обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1- Доставка на дизелово гориво и автомобилен бензин А95Н от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на община Руен.
 2. Обособена позиция №2- Доставка на дизелово гориво от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на цялата страна.

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
 2. Публикувано на: 2 ноември 2017 г.

 3. Договор за борсово представителство
 4. Публикувано на: 2 ноември 2017 г.

 5. Спецификация № 1
 6. Публикувано на: 2 ноември 2017 г.

 7. Спецификация № 2
 8. Публикувано на: 2 ноември 2017 г.

 9. Борсов договор №301
 10. Публикувано на: 09 януари 2018 г.

 11. Борсов договор №302
 12. Публикувано на: 09 януари 2018 г.

Коментарите са затворени.