Обществена поръчка с предмет: &„Изграждане на спортна площадка в УПИ IX, кв. 24 по плана на с. Дъскотна, община Руен„

Обществена поръчка с предмет: &„Изграждане на спортна площадка в УПИ IX, кв. 24 по плана на с. Дъскотна, община Руен„

Електронна преписка

Коментарите са затворени.