Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции: № 1 Основен ремонт на общински път BGS 1186 от с. Дъскотна- Планиница- Рупча №2 Основен ремонт на общински път BGS 1184 от с.Соколец до с.Каравельово №3 Основен ремонт на общински път BGS 2200 от с.Вишна до с.Планиница №4 Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон Снягово- с.Снягово №5 Основен ремонт на общински път BGS/ III- 208- разклон Билка- с.Билка №6 Основен ремонт на общински път BGS 2196 Сини рид- Рожден №7 Основен ремонт на общински път BGS 2180- / III- 208 с.Дъскотна/ -с. Заимчево №8 Основен ремонт на общински път BGS 1192 от с. Средна махала- Топчийско и път BGS 3199/ BGS1195, Припек- Мрежичко/ с.Топчийско №9 Основен ремонт на улици по населени места с асфалт“

Обществена поръчка с предмет:  “Основен ремонт общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции: № 1 Основен ремонт на общински път BGS 1186 от с. Дъскотна- Планиница- Рупча №2 Основен ремонт на общински път BGS 1184 от с.Соколец до с.Каравельово №3 Основен ремонт на общински път BGS 2200 от с.Вишна до с.Планиница №4 Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон Снягово- с.Снягово №5 Основен ремонт на общински път BGS/ III- 208- разклон Билка- с.Билка №6 Основен ремонт на общински път BGS 2196 Сини рид- Рожден №7 Основен ремонт на общински път BGS 2180- / III- 208 с.Дъскотна/ -с. Заимчево №8 Основен ремонт на общински път BGS 1192 от с. Средна махала- Топчийско и път BGS 3199/ BGS1195, Припек- Мрежичко/ с.Топчийско №9 Основен ремонт на улици по населени места с асфалт

Електронна преписка

Коментарите са затворени.