Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Руен за зимния период на 2016-2017г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Руен за зимния период на 2016-2017г.

Електронна преписка

Коментарите са затворени.