Обществена поръчка с предмет: „Изработване на работен проект и упражняване на авторски надзор на обект:”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1186/III-208/ С. ДЪСКОТНА – С. ПЛАНИНИЦА – С. РУПЧА – С. ЛЮЛЯКОВО” на територията на община Руен.

Обществена поръчка с предмет:  „Изработване на работен проект и упражняване на авторски надзор на обект:”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1186/III-208/ С. ДЪСКОТНА – С. ПЛАНИНИЦА – С. РУПЧА – С. ЛЮЛЯКОВО” на територията на община Руен.

Електронна преписка

Коментарите са затворени.