Решения на общински съвет Руен

 1. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 39 от 28.07.2022 г.
 2. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 38 от 15.07.2022 г.
 3. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 37 от 30.06.2022 г.
 4. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 36 от 26.05.2022 г.
 5. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 35 от 21.04.2022 г.
 6. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 34 от 31.03.2022 г.
 7. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 33 от 24.02.2022 г.
 8. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 32 от 27.01.2022 г.
 9. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 31 от 30.12.2021 г.
 10. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 30 от 16.12.2021 г.
 11. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 29 от 25.11.2021 г.
 12. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 28 от 27.10.2021 г.
 13. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 27 от 17.09.2021 г.
 14. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 26 от 18.08.2021 г.
 15. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 25 от 16.07.2021 г.
 16. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 24 от 24.06.2021 г.
 17. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 23 от 03.06.2021 г.
 18. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 22 от 21.05.2021 г.
 19. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 21 от 29.04.2021 г.
 20. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 20 от 9.03.2021 г.
 21. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 19 от 25.02.2021 г.
 22. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 18 от 11.01.2021 г.
 23. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 17 от 23.12.2020 г.
 24. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 16 от 26.11.2020 г.
 25. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 15 от 29.10.2020 г.
 26. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 14 от 14.09.2020 г.
 27. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 13 от 11.08.2020 г.
 28. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 12 от 30.07.2020 г.
 29. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 11 от 13.07.2020 г.
 30. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 10 от 25.06.2020 г.
 31. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 9 от 28.05.2020 г.
 32. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 8 от 30.04.2020 г.
 33. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 7 от 30.03.2020 г.
 34. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 6 от 13.02.2020 г.
 35. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 5 от 22.01.2020 г.
 36. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 4 от 23.12.2019 г.
 37. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 3 от 06.12.2019 г.
 38. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 2 от 21.11.2019 г.
 39. Взети решения на заседание на Общински съвет-Руен, Протокол № 1 от 06.11.2019 г.

Архив решения

Архив   2015-2019
Архив 2011-2015 Архив 2011 Архив 2010
Архив 2009 Архив 2008 Архив 2007

Коментарите са затворени.